Koliko smo daleko spremni ići u zaštiti svog djeteta?