Otkad postoji Sfatayim, u kulturi Izraela postoji i marokanska kultura