Monodrama i duodrama: Vlajna iz Hrvaca i Franz jkao žrtva nacističkog terora