Zakon nije prekršen, a ljudi iz pučkih kuhinja bogate banke