Sve o održivim poslovnim praksama u RH doznajte na konferenciji Startover 8.11.