Zbog ovoga je Alep prekretnica u ratu i ovi su mitovi razbijeni