Koja: 'Rock je ovdje uvijek bio hendikepiran, kao i sve'