Hrvati, Srbi... suvereniji su bili u Jugoslaviji nego danas