Saucha o zatvoru: "Žlica mi je bila jedini pribor za jelo"