Znala je: "Charles će me ubiti, planira prometnu nesreću"