Pad Krajine (2): "Ima da koljete, a ne da bježite!"