Izumio je 'Kalašnjikov' i za djecu, a sad ima i spomenik