Isušuju more: Monaku fali kvadrata, šire se u Mediteran