"Obukli su me kao za svadbu, a onda dali eksploziv..."