'Da sam kao mlad bio hrabriji, možda bih još bio u Zagrebu'