'Nije pošteno da smo tako bogati, a drugi nemaju ništa'