'Trebamo biti zahvalni udbašima koji su nam prešli'