Merkel mora skidati idiotski Hitlerov zakon o pobačaju