Roditi u kalifatu: "Žene su rađale bez tableta za bolove"