Davao krv 60 godina i spasio živote dva milijuna djece!