Hvatao Gotovinu i Rajića, s Mamićem išao na ćevape...