"Zbog tuge je moj Domagoj htio prekinuti karijeru"