Bez Židova, Split bi danas bio 'malo misto' na Jadranu