Novčanice s likom žena rijetka su pojava u svijetu