"Bio sam sam. I s jednim koferom letio u Rijad..."