I Pavelić i Luburić mislili su da je Španjolska sigurna