EU je u sedam godina članicama podijelila bilijun eura