O njoj se ne govori: Dalijeva supruga je bila užasna