24SATIRA - dokaz da političari uzimaju posao satiričarima