"Zbog Olimpijade naša je povijest nestala u plamenu"