Teroristi su je ubili, a imala je samo dvije godine