Mi, kao Vivaldi, slavimo 4 godišnja doba, ali šunkama