Vrate se s posla, počnu piti, a onda premlate svoje žene