Misija jedinog preostalog broda koji spašava migrante