Hvatanje Artukovića: U zoru su mu kuću okružili gliserima