Caveova poslanica: Svi koji žele umrijeti neka dignu ruke!