Velika Britanija može ucijeniti EU problemima na Balkanu