"Trump nas vrijeđa, a godinama smo mu na crno prale gaće"