Drogu mu je bacala u WC - umro bi da nije bilo nje