Okrutni ubojica mafije: Žrtvama je gurao cijanid u nos