Prezirao je ružne ljude, a volio samo jednog muškarca