Vojnik koji se ni 29 godina nakon rata nije htio predati