Hodajući mrtvac: Uništio mafiju pa sad živi u strahu