Svijet ovisi o gradu koji se zagrijava najbrže na planetu