Pleme stoljećima živjelo u izolaciji - sad su 'izašli van'