Afganistan: Na prvoj liniji s drogiranim marincima