Bloomberg: Uljanik je prvi korak Kine u pokoravanju Europe