U EU parlamentu njih 11 koje izaberemo imat će pravo na ovo