Najveća tragedija: Koža mu je otpala, bio je pun čireva...