Bandiću se grad urušava, a evo na što troši gradski novac